Jak segregować odpady komunalne w miejscach pracy?

Odpady mogą stanowić poważny problem, ponieważ ich właściwe zagospodarowanie jest kłopotliwe i wymaga dużych nakładów, a one same mogą być wyzwaniem dla środowiska naturalnego. Obowiązujący system zbiórki, selekcji i utylizacji odpadów pozwala jednak na ograniczenie ich ilości, a także na skierowanie znacznej ich części do recyklingu i ponownego wykorzystania. Dotyczy to nie tylko odpadów przemysłowych, które nierzadko stają się źródłem cennych surowców np. gdy chodzi o metale, drewno czy tworzywa sztuczne, ale również klasyczne śmieci komunalne, które są wytwarzane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach. Warto pamiętać, że także w tym przypadku istnieje obowiązek ich segregacji, a najprostszym rozwiązaniem będzie stosowanie wieloczęściowych pojemników i odpowiednich worków na odpady. W Płocku ich wytwarzaniem zajmuje się firma Folbur. Przekonajmy się, jakie są podstawowe zasady segregacji.

Jak dzieli się odpady na frakcje?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie odpady komunalne powinny być dzielone na frakcje i umieszczane w pojemnikach o odpowiednim kolorze. Taki system usprawnia wyrzucanie śmieci i skutecznie chroni przed pomyłką oraz koniecznością zapłacenia wysokiej kary. W pojemnikach o barwie czarnej umieszcza się odpady zmieszane, a w kontenerach niebieskich powinny znajdować się papier oraz karton. Do pojemników żółtych trzeba wkładać tworzywa sztuczne, a także wszelkie elementy metalowe. W pojemnikach zielonych należy gromadzić szkło, które niekiedy jest jeszcze dzielone na białe i kolorowe. Pojemniki brązowe są natomiast przeznaczone na odpady biodegradowalne.

W jakich workach najlepiej zbierać odpady?

Worki przeznaczone do zbierania odpadów muszą wykazywać się właściwą odpornością na rozdarcie oraz pojemnością dopasowaną do wielkości używanych pojemników. Najczęściej są one wykonywane z LDPE, czyli polietylenu niskiej gęstości. Cechuje się on jednocześnie wysoką elastycznością oraz dużą wytrzymałością na przerwanie.