Jak segregować bioodpady?

Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym powinny być zgodnie z przepisami dzielone na poszczególne frakcje i wyrzucane do odpowiednich pojemników. Pozwala to na ich łatwiejsze zagospodarowanie i przyczynia się do lepszej ochrony środowiska naturalnego, umożliwiając sprawniejszy recykling oraz odzyskiwanie większej części surowców wtórnych. Taki sposób postępowania zapobiega też zabrudzeniu odpadów, które mogą być przetworzone, zwłaszcza papieru. Rozłożenie śmieci do poszczególnych kontenerów byłoby jednak trudne bez korzystania z worków do segregacji odpadów, dzięki którym zawczasu można je gromadzić osobno. Będzie to istotne zwłaszcza w przypadku bioodpadów, które mogą łatwo zanieczyścić inne frakcje.

Co zaliczamy do bioodpadów?

Obowiązujące przepisy nakazują podział odpadów na przynajmniej 5 frakcji. Do pojemnika w kolorze czarnym powinny trafiać odpady zmieszane, różne rodzaje papieru muszą być wkładane do pojemnika niebieskiego, metal i tworzywa sztuczne powinny być umieszczane w pojemniku żółtym, szkło powinno być wrzucane do kontenera zielonego, natomiast odpady biodegradowalne do brązowego. Za bioodpady uznaje się wszystkie elementy organiczne, które mogą ulec naturalnemu rozkładowi i być kompostowane. Zaliczamy do nich resztki warzyw i owoców, w tym pestki, obierki czy części zielone, a także resztki jedzenia np. czerstwe pieczywo. Do śmieci bio mogą być wrzucane resztki roślin np. kwiaty, liście czy gałęzie lub kora, a ponadto naturalne drewno bez farb czy lakierów. Warto pamiętać, że do odpadów bio nie wolno wkładać tłuszczu, olejów oraz kości.

Jakie worki wybierać do gromadzenia bioodpadów?

Zobacz również: Na co zwrócić uwagę wybierając worki na śmieci?

Worki do gromadzenia bioodpadów powinny być wytrzymałe na uszkodzenia i szczelne ze względu na ryzyko wyciekania gromadzonych w nich resztek. Najpopularniejsze są worki z polietylenu o małej gęstości (LDPE – Low Density Polyethylene). Wyróżniają się one dużą elastycznością ułatwiającą dopasowanie ich do używanego kosza. Są też estetyczne, a szczelnie zawinięte nie pozwalają na roznoszenie się przykrych zapachów.