LDPE - producent wyrobów z folii

Witamy na naszym blogu

Gdzie znajdą zastosowanie rękawy LDPE?

Wyroby z tworzyw sztucznych są wykorzystywane w wielu zastosowaniach od rozmaitych branż przemysłowych po gospodarstwa domowe. Szczególnie popularne okazują się produkty wykonane z polietylenu, które często przyjmują postać rękawów foliowych LDPE. W Płocku ich produkcją i sprzedażą zajmuje się firma Folbur. Przekonajmy się, czym są rękawy i sprawdźmy, gdzie używa się ich najczęściej.

Jak segregować odpady komunalne w miejscach pracy?

Odpady mogą stanowić poważny problem, ponieważ ich właściwe zagospodarowanie jest kłopotliwe i wymaga dużych nakładów, a one same mogą być wyzwaniem dla środowiska naturalnego. Obowiązujący system zbiórki, selekcji i utylizacji odpadów pozwala jednak na ograniczenie ich ilości, a także na skierowanie znacznej ich części do recyklingu i ponownego wykorzystania. Dotyczy to nie tylko odpadów przemysłowych, które nierzadko stają się źródłem cennych surowców np. gdy chodzi o metale, drewno czy tworzywa sztuczne, ale również klasyczne śmieci komunalne, które są wytwarzane zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w firmach. Warto pamiętać, że także w tym przypadku istnieje obowiązek ich segregacji, a najprostszym rozwiązaniem będzie stosowanie wieloczęściowych pojemników i odpowiednich worków na odpady. W Płocku ich wytwarzaniem zajmuje się firma Folbur. Przekonajmy się, jakie są podstawowe zasady segregacji.

Jakie atesty musi mieć folia do żywności?

Wszystkie produkty żywnościowe muszą gwarantować pełne bezpieczeństwo zdrowotne konsumentom, a specjalne wymagania dotyczą również materiałów, które będą użyte do ich pakowania. W przypadku tworzyw sztucznych takich jak folia do żywności ważne jest powstrzymywanie przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń i substancji stanowiących potencjalne zagrożenie dla ludzi, jak i ochrona przed migracją użytych do ich wyprodukowania komponentów.

Jak korzystać z folii malarskiej?

Wszystkie prace wykończeniowe będące ostatnim etapem budowy lub zakończeniem prowadzonego remontu wnętrza łączą się zwykle z koniecznością pomalowania otynkowanych albo pokrytych gładzią ścian i sufitów. Roboty związane z malowaniem oznaczają jednak znaczne ryzyko zachlapania przygotowanych już podłóg, parapetów, schodów czy wcześniej zamontowanych elementów wyposażenia wnętrza np. drzwi, ram okien oraz ich szyb. Sposobem na uchronienie się przed długotrwałym i uciążliwym sprzątaniem będzie zastosowanie niedrogiej, lecz łatwej w użytkowaniu oraz szeroko dostępnej folii malarskiej z LDPE. Przekonajmy się, czym jest ten materiał i zobaczmy, jak go prawidłowo używać.

Jak prawidłowo streczować palety?

Transport towarów wiąże się z koniecznością zabezpieczenia ich przed ryzykiem uszkodzenia oraz zgubienia. Ze względu na powszechność wykorzystywania palet przy przewozach kołowych, a więc koleją lub samochodami ciężarowymi i dostawczymi, a także fakt, iż przyspieszają one przygotowanie wysyłki oraz późniejszy rozładunek i magazynowanie, niezbędne staje się zastosowanie materiału, który z jednej strony będzie łatwy do aplikacji, z drugiej zagwarantuje dobrą odporność na oddziaływania zewnętrzne. Rozwiązaniem, które cieszy się popularnością, jest używanie folii stretch. Przekonajmy się, co można dzięki nim zyskać i sprawdźmy, jak wygląda proces ich wykorzystywania.

Jak segregować bioodpady?

Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie domowym powinny być zgodnie z przepisami dzielone na poszczególne frakcje i wyrzucane do odpowiednich pojemników. Pozwala to na ich łatwiejsze zagospodarowanie i przyczynia się do lepszej ochrony środowiska naturalnego, umożliwiając sprawniejszy recykling oraz odzyskiwanie większej części surowców wtórnych. Taki sposób postępowania zapobiega też zabrudzeniu odpadów, które mogą być przetworzone, zwłaszcza papieru. Rozłożenie śmieci do poszczególnych kontenerów byłoby jednak trudne bez korzystania z worków do segregacji odpadów, dzięki którym zawczasu można je gromadzić osobno. Będzie to istotne zwłaszcza w przypadku bioodpadów, które mogą łatwo zanieczyścić inne frakcje.